Ubezpieczenia

Agencja Ubezpieczeniowa Promień Jerzy Berecki  zajmuje się pośrednictwem sprzedaży ubezpieczeń firm ubezpieczeniowych, których loga widoczne są poniżej.

Najczęściej kupowane u nas ubezpieczenia to:

  • OC posiadacza pojazdu
  • Autocasco
  • Assistance
  • NNW komunikacyjne i indywidualne (uczniów i studentów)
  • Domy i mieszkania ( także z cesją dla banku )
  • Ubezpieczenia rolne ( OC rolnika i budynki )
  • Na życie – grupowe

Polisy zawieramy zdalnie, lub u klienta.

W celu zawarcia ubezpieczenia  zdalnie, proszę przygotować dowód rejestracyjny, aby podczas rozmowy telefonicznej podać wymagane dane potrzebne do kalkulacji składki i zawarcia ubezpieczenia.

Kolejnym krokiem będzie przesłanie oferty na  skrzynkę e-mail klienta. Ofertę będzie można zatwierdzić, korzystając z linka podanego przez firmę ubezpieczeniową a na koniec opłacić na podane konto. W razie potrzeby polisę można wydrukować.

Gdy z jakiegoś powodu sprzedaż zdalna nie będzie możliwa, agent przyjedzie z wydrukowaną polisą do klienta.