\

OC posiadaczy pojazdów Archive

OC posiadaczy pojazdów po zakupie pojazdu

PUŁAPKA PRAWNA Bardzo negatywne skutki dla zwykłych obywateli wywołują stopień skomplikowania, nadmiar prawa, którego nie sposób ogarnąć, poznać oraz częste zmiany prawa. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, która reguluje między innymi obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów posiada niestety elementy...
Czytam dalej

UFG odpowiada

Kara za brak OC Mam uszkodzony pojazd, którego nie użytkuję. Czy muszę dla niego wykupić polisę OC? Tak. Obowiązek ubezpieczenia w zakresie OC ciąży na każdym posiadaczu pojazdu zarejestrowanego, niezależnie od stanu technicznego, w jakim znajduje się ten pojazd ani od tego, czy jest on użytkowany. Podwójne ubezpieczenie ? w jakich okolicznościach może...
Czytam dalej

Weryfikacja ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu w UFG

SAMI MOŻEMY SPRAWDZIĆ NUMER UMOWY I NAZWĘ ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPRAWCY KOLIZJI LUB WYPADKU Zdarza się, że po kolizji lub wypadku, nawet gdy na miejscu zdarzenia byli policjanci nie zawsze otrzymujemy precyzyjnej informacji w jakiej firmie i o jakim numerze ma zawartą umowę odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdy właściciel lub użytkownik pojazdu, którym...
Czytam dalej

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego

Waloryzacja kwotowa świadczeń zabezpieczenia społecznego w 2012 r. jest zgodna z konstytucją. 19 grudnia 2012 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone wnioski Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące waloryzacji kwotowej świadczeń emerytalno-rentowych w 2012 roku. Trybunał orzekł, że 1. Art. 4 ust. 1-8 w odniesieniu do świadczeń wymienionych w...
Czytam dalej

Kto i gdzie jeździ bez OC, raport UFG

O ponad 1 tysiąc wzrosła w ostatnim roku liczba roszczeń o wypłatę odszkodowań za wypadki spowodowane pojazdami bez OC. Ofiary takich kolizji zgłosiły, w minionym roku, łącznie ponad 6200 spraw* . Nieubezpieczeni i niezidentyfikowani sprawcy wypadków kosztowali innych posiadaczy pojazdów ponad 51,7 mln złotych. Tyle wyniosły świadczenia wypłacone ? przez...
Czytam dalej