\

Biznes Archive

Sosób na biznes?

ZŁE CZASY DLA SZANUJĄCYCH INNYCH I UCZCIWYCH Jakże naiwny jest ten, który wykłada swoje pieniądze, inwestuje je i usiłuje konkurować na zepsutym przez nadmiar ludzi władzy, chorym rynku. ''Hewlett-Packard przyznał się do korupcji m. in. w Polsce i Rosji. HP zgodził się zapłacić 108 mln dolarów w ramach ugody z Amerykańskim Departamentem...
Czytam dalej

Nadmiar regulacji tym razem osłabia, a nawet przyczynia się do likwidacji szkół jazdy

BRAKUJE PRAWA I PROPOZYCJI WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ, A BARIER I UTRUDNIEŃ, KTÓRE OSŁABIAJĄ FIRMY, UTRUDNIAJĄ TWORZENIE I UTRZYMANIE MIEJSC PRACY MAMY W NADMIARZE I TWORZONE SĄ NASTĘPNE Tym razem padło na szkoły jazdy, bo w ramach obłędnego tworzenia i zmieniania prawa zostały zmienione przepisy tak, że liczba osób zainteresowanych zdobyciem uprawnień kierowcy...
Czytam dalej

Sądny dzień dla sektora bankowego!

NA SPOWITYM KRYZYSEM RYNKU W DŁUŻSZYM PRZEDZIALE CZASU NIE DA SIĘ UTRZYMAĆ OGROMNYCH ENKLAW POWODZENIA, GDZIE FIRMY TAKIE JAK CHOĆBY BANKI, OSIĄGAJĄ DOBRE WYNIKI Tylko kwestą czasu było, kiedy na rynku, gdzie sporej części ludzi brakuje pieniędzy, problemy zaczną mieć również instytucje finansowe, w tym banki. Bo przecież kłopoty z księgowaniem...
Czytam dalej

Nazwy na paragonie z kasy fiskalnej

MÓWIĄ O WOLNOŚCI I STOSUJĄ TOTALITARNE METODY DZIAŁANIA Komplikacja polskiego systemu podatkowego przekroczyła granice absurdu. Nie służy to już niczemu, tylko osaczaniu ludzi, przedsiębiorców w szczególności. Przy prostych zasadach podatkowych i niższych podatkach nie koniecznie wpływy do budżetu były by niższe. Być może, że nawet były by wyższe. Nie wysoki podatek...
Czytam dalej

NSA: podatnik musi wiedzieć o egzekucji jeszcze przed przedawnieniem

Urząd musi zawiadomić podatnika o wszczęciu egzekucji, zanim jeszcze upłynie termin przedawnienia podatku - stwierdził w poniedziałek w uchwale Naczelny Sąd Administracyjny. W przeciwnym razie podatek się przedawni. NSA zajął w uchwale podobne stanowisko, co Trybunał Konstytucyjny w lipcu ub.r. - że podatnik, jeszcze przed upływem terminu przedawnienia, musi zostać powiadomiony...
Czytam dalej

ZUS miał służyć ludziom

DLACZEGO POLACY GODZĄ SIĘ NA TAKĄ SAMOWOLĘ? Żadne czary i zaklęcia, kontrole oraz polowania na czarownice nie pomogą, by utrzymać system ubezpieczeń społecznych w obecnym kształcie, z instytucjami zorganizowanymi w sposób absurdalny takimi jak ZUS, KRUS i NFZ. ''ZUS wysyła listy, w których zadaje pytania o pracę, jaką adresaci wykonują. Szuka tym...
Czytam dalej

Dziwne umarzanie długów, których nie ma

W SZPONACH POLITYKÓW I URZĘDNIKÓW W Polsce prowadzenie działalności gospodarczej jest rodzajem nieszczęścia, z którym nie sposób sobie poradzić, gdy człowiek założy sam sobie pętlę na szyję poprzez rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Prawdziwą plagą dla drobnych przedsiębiorców są składki na ZUS. Nie ważne czy jest dochód, czy go nie ma, daninę na...
Czytam dalej

Zlikwidować PIT?

IM WIĘCEJ PODATKÓW TYM WIĘKSZE KOSZTY ICH POBORU Polski system podatkowy skonstruowany jest tak, by obywatele pogubili się, by do świadomości ludzkiej nie docierało jak dużo naszych dochodów zabierane jest nam przez przedstawicieli państwa. Myślę, że dla wszystkich czytelników oczywiste jest, że im więcej podatków, tym większe są koszty jego poboru. Jeżeli...
Czytam dalej

Bezrobocie dobija do 15 procent

A ZAPEWNE JEST JESZCZE GORZEJ, NIŻ WSKAZUJĄ OFICJALNE STATYSTYKI, CHOĆ PRZECIEŻ MASĘ LUDZI WYEMIGROWAŁO Strach myśleć, jakie w Polsce było by bezrobocie, gdyby część ludzi nie wyemigrowało, gdyby nie przysyłali i przywozili do kraju pieniędzy, gdyby nie wspomagali finansowo rodzin, które zostały w kraju. Byłam dzisiaj na Lubelskiej Giełdzie Samochodowej, która zapewne...
Czytam dalej

Szwajcaria – tylko obserwować i uczyć się

W DUŻEJ CZĘŚCI ŚWIATA OBSERWUJEMY BARDZO NIEKORZYSTNE DLA GOSPODARKI DYSPROPORCJE W DOCHODACH LUDZI Tylko co bardziej światłe osoby, światłe społeczeństwa zaczynają wyciągać wnioski z chorej, niszczącej gospodarkę sytuacji. Ileż potrzebuje jeden człowiek? Ile jest w stanie skonsumować jedna rodzina? Bez dostępu do różnego rodzaju dóbr znacznej części ludzi, którzy muszą mieć...
Czytam dalej