\

Archive for Listopad, 2011

Zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego z polisy OC posiadacza pojazdu

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podjął temat zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego z polisy odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych "Zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego przysługuje każdemu poszkodowanemu kierowcy ? stwierdziła Prezes UOKiK, wydając decyzje przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń oraz Uniqa. Urząd uznał, że ubezpieczyciele bezprawnie ograniczają...
Czytam dalej

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

JAK JEST ŹLE, TO JEST UMOWA Dzisiaj ponownie chcę przybliżyć trochę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które funkcjonują na rynku jako ubezpieczenia obowiązkowe lub dobrowolne. Umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej można zawrzeć w ramach funkcjonowania w życiu prywatnym, o czym już pisaliśmy oraz w związku z wykonywaną pracą lub prowadzoną działalności gospodarczą. Jak podejmuję...
Czytam dalej

Powódź czy deszcz nawalny?

Materiały, na temat ubezpieczeń, które zamieściłam tu w stronie były już publikowane w Iskra.ehost.pl "Powódź czy deszcz nawalny?" napisałam w ubiegłym roku, gdy różne rejony Polski doświadczały ataku różnych żywiołów. Wiem z doświadczenia, że znaczenia pojęć, którymi posługują się firmy ubezpieczeniowe takich na przykład jak: powódź, deszcz nawalny nie koniecznie...
Czytam dalej

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Na polskim rynku ubezpieczenie odpowiedzialności cywilną w życiu prywatnym można kupić jako samodzielne ryzyko. W większości firm ubezpieczeniowych OC w życiu prywatnym jest również sprzedawane w pakietach razem z ubezpieczeniami domów i mieszkań. Pakiety ubezpieczeń turystycznych jako jeden ze składników mają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym w trakcie podróży. Klienci...
Czytam dalej

Przedsiębiorczość, biznes i ubezpieczenia

Iskra1.com jest kolejnym nasz projekt w sieci. Na początku pokazaliśmy kilka materiałów zamieszczonych na innych stronach. Iskra1.com w głównej mierze poświęcona będzie przedsiębiorczości, prowadzeniu interesów i ubezpieczeniom. Tylko edukacja i tworzenie miejsc pracy Dlaczego akurat taki profil projektu internetowego? Pierwszy powód, to rynek na którym ciągle brakuje elementarnej wiedzy ze wspomnianego...
Czytam dalej

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu jest w Polsce obowiązkowe. Obowiązek ubezpieczenia został nałożony ustawą z dnia 22 maja 2003 r. z późniejszymi zmianami o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z art. 22. 1  ustawy '' Do umów ubezpieczenia obowiązkowego, w sprawach nieuregulowanych w ustawie, stosuje...
Czytam dalej