\

Archive for Lipiec, 2013

Detroit ogłosiło upadłość

NADMIERNE ZADŁUŻENIE I UPADEK PRZEMYSŁU SPOWODOWAŁY BANKRUCTWO MIASTA W sumie nic nie przewidywalnego się nie stało. Nadmierne zadłużenie i upadek przemysłu, który był głównym źródłem wpływów z podatków, źródłem dobrego życia, zachęta do zadłużania się musiał doprowadzić do bankructwa. ''Detroit, niegdyś drugie najbogatsze miasto USA i symbol amerykańskiej potęgi przemysłowej, ogłosiło w...
Czytam dalej

Powraca temat nowelizacji budżetu?

PAŃSTWO TOBIE W DŁUGACH, A RZĄDZĄCY BIORĄ URLOPY - Czy znacie przedsiębiorcę lub rolnika, którzy by w sytuacji gdy ich firma lub gospodarstwo toną w długach, jak gdyby nic się złego nie działo, brali sobie wolne? Ktoś może powiedzieć, że głupie pytanie. Choć przecież nie ma głupich pytań. Oczywistym jest, że...
Czytam dalej

„Szakujące dane ZUS”

SYSTEM ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO KAMIENIEM NA SZYI TONĄCYCH W DŁUGACH FINANSÓW POLSKI W sumie to nie jest żadne odkrycie, że finanse państwa polskiego do reszty pogrąży zbudowany na absurdalnych zasadach system ubezpieczeń społecznych. Przecież każdą złotówkę ktoś wypracować musi. W Polsce natomiast mamy nadmiar tych, którzy nie pracują, nie wytwarzają żadnych dóbr, tylko...
Czytam dalej

Kryzys dotyka media publiczne

RADA PRACOWNIKÓW TVP APELUJE Zarządzającym mediami publicznymi, w tym telewizją wydawało się, że można trwonić publiczne pieniądze bezkarnie i lekceważyć cele do realizacji jakich media publiczne zostały powołane. A tu niespodzianka, która nie powinna być niespodzianką. Kryzys spowodowany złym rządzeniem dotyka również media, których przedstawiciele często nie robili tego co...
Czytam dalej

Nadmiernie wysokie podatki

TAK JEST, GDY OBYWATELE NIE ROZLICZAJĄ WŁADZY, A RZĄDZĄCY SĄ ZACHŁANNI I WYDAJE SIĘ IM, ŻE WIEDZĄ LEPIEJ W moim pojmowaniu praworządności mieści się również rozsądna, zabezpieczająca niezbędne potrzeby do funkcjonowania państwa wysokość podatków lub innych obowiązkowych danin na rzecz państwa oraz rozważne, oszczędne gospodarowanie wspólnymi pieniędzmi. W ostatnim okresie czasu...
Czytam dalej