\

Weryfikacja ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu w UFG

SAMI MOŻEMY SPRAWDZIĆ NUMER UMOWY I NAZWĘ ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPRAWCY KOLIZJI LUB WYPADKU

Zdarza się, że po kolizji lub wypadku, nawet gdy na miejscu zdarzenia byli policjanci nie zawsze otrzymujemy precyzyjnej informacji w jakiej firmie i o jakim numerze ma zawartą umowę odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdy właściciel lub użytkownik pojazdu, którym wyrządzona została szkoda.
Obecnie samodzielnie i bardzo szybko możemy ustalić fakt posiadania umowy korzystając z baz danych UFG. Do skutecznego pozyskania informacji niezbędny jest nam numer rejestracyjny lub numer VIN pojazdu.

W stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego jest formularz, który ”służy do zweryfikowania czy posiadacz wskazanego pojazdu mechanicznego jest objęty ochroną ubezpieczenia OC na podany dzień. Zgodnie z zapisem art. 104 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych UFG udostępnia przez swoją stronę internetową informację o zawarciu umowy ubezpieczenia OC przez posiadacza danego pojazdu oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym ta umowa została zawarta, bez ujawniania danych osobowych posiadacza pojazdu” – źródło Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Z informacji wynika jednoznacznie, że nie uzyskami danych właściciela lub użytkownika pojazdu lecz jedynie nazwę zakładu ubezpieczeń i numer umowy.

Na miejscu zdarzenia, bezpośrednio po nim o ile jest to możliwe, zawsze trzeba zadbać o zapisanie numeru rejestracyjnego pojazdu i numeru VIN. Do weryfikacji umowy ubezpieczenia potrzebny jest nam tylko jeden z numerów, ale z doświadczenia wiem, że nie ma pewności czy w bazach nie ma jakiegoś błędu w jednym z tych numerów. Może się zdarzyć, że numer rejestracyjny uległ zmianie i nie zostało to odnotowane w bazach firmy ubezpieczeniowej i UFG.
Bezpośrednio po zdarzeniu trzeba zadbać również o zweryfikowanie danych sprawcy zdarzenia, kierującego pojazdem po to by nie utrudniać sobie uzyskania odszkodowania za wyrządzone szkody.
W przypadku kolizji, gdy potwierdzenie takich danych jest niemożliwe, dla własnego spokoju dobrze jest wezwać Policję, by funkcjonariusze ustalili tożsamość sprawcy.

Kto i gdzie jeździ bez OC?

W przypadku wypadku drogowego, gdy są uszkodzenia ciała u uczestników zdarzenia Policję wzywamy zawsze.

Barbara Berecka

Nikt jeszcze nie komentował

Ty możesz napisać jako pierwszy

Komentarz
XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>