\

„Oszczędności bez podnoszenia podatków”

RZĄD POWINIEN ZAINICJOWAĆ OSZCZĘDNOŚCI OD WŁASNEJ ADMINISTRACJI

Polecam uwadze materiał na temat propozycji oszczędzania, a nie ustawicznego podnoszenia podatków przez rząd. Propozycje zawarte w materiale choć idą w bardzo dobrym kierunku, obecnie bardzo potrzebne są tego typu publikacje, to propozycje oszczędności są oczywiście w Polsce daleko niewystarczające i zawierają jedną zasadniczą wadę. Rządzący sami niczego nie zrobią, bo musieli by ograniczyć siebie i swoje towarzystwo w trwonieniu publicznych pieniędzy. Niezbędna jest zorganizowana presja społeczna na rzecz ograniczania kosztów funkcjonowania państwa i instytucji publicznych.

”Polski sektor finansów publicznych cechuje deficyt strukturalny, spowodowany głównie przez nieefektywny system ubezpieczeń społecznych. Ale do chronicznego braku równowagi finansów publicznych przyczynia się również szereg niepotrzebnych i nieracjonalnych wydatków na funkcjonowanie administracji centralne”.

Cały materiał
Oszczędności bez podnoszenia podatków

Podjęcie tematu konieczności rozpoczęcia ograniczania trwonienia publicznych pieniędzy, jest jak najbardziej cenna. Trzeba ją rozszerzać o kolejne segmenty funkcjonowania państwa i instytucji publicznych. Sprawą nie są w stanie zająć się sami rządzący ze względu na własne interesy i interesy osób związanych z układami ludzi władzy.
Oprócz wywierania presji na rzecz ograniczenia ilości wydawanych pieniędzy w sferze publicznej przez dziennikarzy, publicystów niezbędne jest organizowanie się obywateli i domaganie się likwidowania konkretnych, zbędnych kosztów.

Utrzymanie ZUS nie może być celem samym w sobie

W sprawie najważniejsza nawet nie jest groźba przekroczenia prawem dopuszczalnego, czyli umownego deficytu budżetowego. Według mnie najważniejsze problemy to realne nadmierne zadłużenie państwa oraz bardzo negatywny wpływ nadmiernych obciążeń fiskalnych na sytuację finansową i społeczną obywateli oraz poprzez nadmierne obciążenia podatkowe hamowani rozwoju gospodarki, a w konsekwencji ograniczanie liczby miejsc pracy i wysokości wynagrodzeń.

Barbara Berecka

Nikt jeszcze nie komentował

Ty możesz napisać jako pierwszy

Komentarz
XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>