\

nabytych zniżek Archive

Weryfikacja zniżek w UFG

Kolejne firmy oferujące obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych rozpoczęły kompleksową weryfikację poprzez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nabytych zniżek i spowodowanych szkód przez kierujących pojazdami. Od dnia dzisiejszego kompleksową weryfikację poprzez system informatyczny, który służy do wystawiania polis rozpoczęło Generali T.U. S.A. Od pewnego czasu największy ubezpieczyciel jakim w Polsce jest PZU,...
Czytam dalej