\

OC Archive

OC posiadaczy pojazdów po zakupie pojazdu

PUŁAPKA PRAWNA Bardzo negatywne skutki dla zwykłych obywateli wywołują stopień skomplikowania, nadmiar prawa, którego nie sposób ogarnąć, poznać oraz częste zmiany prawa. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, która reguluje między innymi obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów posiada niestety elementy...
Czytam dalej

UFG odpowiada

Kara za brak OC Mam uszkodzony pojazd, którego nie użytkuję. Czy muszę dla niego wykupić polisę OC? Tak. Obowiązek ubezpieczenia w zakresie OC ciąży na każdym posiadaczu pojazdu zarejestrowanego, niezależnie od stanu technicznego, w jakim znajduje się ten pojazd ani od tego, czy jest on użytkowany. Podwójne ubezpieczenie ? w jakich okolicznościach może...
Czytam dalej

Weryfikacja ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu w UFG

SAMI MOŻEMY SPRAWDZIĆ NUMER UMOWY I NAZWĘ ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPRAWCY KOLIZJI LUB WYPADKU Zdarza się, że po kolizji lub wypadku, nawet gdy na miejscu zdarzenia byli policjanci nie zawsze otrzymujemy precyzyjnej informacji w jakiej firmie i o jakim numerze ma zawartą umowę odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdy właściciel lub użytkownik pojazdu, którym...
Czytam dalej

Zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego z polisy OC posiadacza pojazdu

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podjął temat zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego z polisy odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych "Zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego przysługuje każdemu poszkodowanemu kierowcy ? stwierdziła Prezes UOKiK, wydając decyzje przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń oraz Uniqa. Urząd uznał, że ubezpieczyciele bezprawnie ograniczają...
Czytam dalej