\

ubezpieczeń Archive

System ubezpieczeń społecznych – ubezpieczenie w KRUS czyli dziel i rządź

W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NAŁOŻONO NA OBYWATELI ZBYT WIELE OBOWIĄZKÓW, SKŁADKI SĄ ZA WYSOKIE TO NIE SKŁADKI NA KRUS SĄ ZBYT NISKIE, TO SKŁADKI NA ZUS SĄ ZBYT WYSOKIE Jednym z najskuteczniejszych sposobów długiego utrzymywania się przy władzy jest dzielenie ludzi na różne sposoby. Gdy na jednych nakłada się obowiązki, to innym...
Czytam dalej

Wiążące jest prawo, a nie jakieś wytyczne!

PODSTAWĄ DO ROZSTRZYGNIĘCIA PROBLEMU JEST USTAWA O UBEZPIECZENIACH OBOWIĄZKOWYCH, UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM I POLSKIM BIURZE UBEZPIECZYCIELI KOMUNIKACYJNYCH z dnia 22 maja 2003 roku Uważam, że w Polsce panuje ogromny chaos prawny i interpretacyjny. Na temat prawa, procedur postępowania krąży mnóstwo mitów, których dzięki między innymi nie zorientowanym dziennikarzom oraz osobom zupełnie...
Czytam dalej

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

JAK JEST ŹLE, TO JEST UMOWA Dzisiaj ponownie chcę przybliżyć trochę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które funkcjonują na rynku jako ubezpieczenia obowiązkowe lub dobrowolne. Umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej można zawrzeć w ramach funkcjonowania w życiu prywatnym, o czym już pisaliśmy oraz w związku z wykonywaną pracą lub prowadzoną działalności gospodarczą. Jak podejmuję...
Czytam dalej