\

zakład ubezpieczeń Archive

Wiążące jest prawo, a nie jakieś wytyczne!

PODSTAWĄ DO ROZSTRZYGNIĘCIA PROBLEMU JEST USTAWA O UBEZPIECZENIACH OBOWIĄZKOWYCH, UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM I POLSKIM BIURZE UBEZPIECZYCIELI KOMUNIKACYJNYCH z dnia 22 maja 2003 roku Uważam, że w Polsce panuje ogromny chaos prawny i interpretacyjny. Na temat prawa, procedur postępowania krąży mnóstwo mitów, których dzięki między innymi nie zorientowanym dziennikarzom oraz osobom zupełnie...
Czytam dalej

Zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego z polisy OC posiadacza pojazdu

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podjął temat zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego z polisy odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych "Zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego przysługuje każdemu poszkodowanemu kierowcy ? stwierdziła Prezes UOKiK, wydając decyzje przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń oraz Uniqa. Urząd uznał, że ubezpieczyciele bezprawnie ograniczają...
Czytam dalej