\

Weryfikacja zniżek w UFG

Kolejne firmy oferujące obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych rozpoczęły kompleksową weryfikację poprzez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nabytych zniżek i spowodowanych szkód przez kierujących pojazdami.
Od dnia dzisiejszego kompleksową weryfikację poprzez system informatyczny, który służy do wystawiania polis rozpoczęło Generali T.U. S.A.


Od pewnego czasu największy ubezpieczyciel jakim w Polsce jest PZU, również weryfikuje przebieg ubezpieczenia w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym.
Od kilku miesięcy bardzo sprawnie weryfikacja danych związanych z przebiegiem ubezpieczeń prowadzona jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.

W danych UFG są zarejestrowane szkody zarówno przy właścicielu konkretnego pojazdu, który uczestniczył w zdarzeniu jak i przy kierującym pojazdem w chwili zdarzenia.

Czyli szkoda przypisana jest właścicielowi pojazdu, którym spowodowana została szkoda przez innego kierowcę, ale przy kierującym pojazdem chwili zdarzenia będzie również informacja na temat szkody.

Czy w systemie faktycznie zarejestrowana została większość szkód, na ile baza będzie przydatna w praktyce pokaże czas. Ale już na dzień dzisiejszy dochodzi do takich sytuacji, gdy klient nie pamięta, że spowodował szkodę i nagle sobie przypomina, gdy system informuje nas, że było jakieś zdarzenie.
Dla właścicieli, którzy udostępniają swoje pojazdy innym kierującym informacja z baz UFG zdarza się, że jest pierwszą na temat szkody. Kierujący pojazdem nie zawsze informują właścicieli, że spowodowali szkodę.

Prawdziwe informacje przy zawieraniu umów ubezpieczenia są szczególnie ważne dla osób, które nie powodują szkód.
Jedną z podstawowych informacji na jakich opierają się osoby, które przygotowują taryfy składek, na podstawie których liczone są należne kwoty za poszczególne umowy, są informacje na temat kierujących pojazdami, którzy często powodują szkody. Im błąd w ocenie osób powodujących szkody będzie mniejszy, tym lepiej dla tych, którzy nie powodują szkód lub szkody zdarzają im się bardzo sporadycznie.
Powszechnie wiadomo, że firmy ubezpieczeniowe nie są instytucjami charytatywnymi, muszą mieć czym wypłacać odszkodowania. Gdy nie wiedziały o tym, że dany klient spowodował szkodę, naliczały mu zaniżoną składkę. Wiadomo, że do takiego interesu zawsze dopłacał klient, który nie powoduje szkód, ponieważ taryfy składek przygotowywane były w oparciu o dane w znacznej części rozmijających się z prawdą.

Mam nadzieję, że system UFG będzie przydatnym narzędziem do weryfikacji przebiegu ubezpieczeń, prawidłowego naliczania składki. Jeżeli zostanie właściwie wykorzystany może przyczynić się również do podniesienia bezpieczeństwa na drogach.

Mam przekonanie, że w Polsce jest wielu kierowców, których po prawidłowej weryfikacji przebiegu ubezpieczenia nie koniecznie będzie stać na opłatę składki OC posiadacza pojazdu. Tutaj jest wprawdzie luka prawna, bo myślę, że powinno być przede wszystkim OC kierowcy przypisane tylko do jednej osoby.
Ale niezależnie od luk w prawie kompleksowa informacja na temat przebiegu ubezpieczenia musi przyczynić się do wzrostu składki dla właścicieli pojazdów, którymi spowodowane były szkody, a oni nie informowali o zdarzeniach firm ubezpieczeniowych, w trakcie zawierania ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Niezależnie od weryfikacji przebiegu ubezpieczenia w UFG firmy ubezpieczeniowe nadal przyjmują oświadczenia o przebiegu ubezpieczenia, które oczywiście są weryfikowane.
Samo zdarzenie ubezpieczeniowe, które jest następnie zgłaszane, weryfikowane, na jego temat idą informacje do UFG – na wszystko potrzebny jest czas. Niczym szczególnym nie jest to, że zawarcie kolejnej umowy na ten sam lub inny pojazd może rozminąć się w czasie z informacją, która wpłynie do UFG. Taki stan rzeczy nie zwalnia oczywiście ubezpieczającego od oświadczenia prawdy przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. Firma jeżeli naliczy składkę na podstawie nieprawdziwego oświadczenia osoby zawierającej umowę ma prawo do korekty wyliczenia, gdy błąd powstał w wyniku podania nieprawdziwych danych przez ubezpieczającego.

Weryfikacja przebiegu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów w UFG prowadzona jest przez coraz więcej firm ubezpieczeniowych. Dane którymi dysponuje UFG mają szansę przyczynić się prawidłowego, zgodnego ze stanem faktycznym naliczania składki za umowy ubezpieczenia.

Barbara Berecka

3 Comments
  1. holowanie szczecin says:

    Witaj. Sorry, że odbiegam od tematu, ale interesuje mnie jedna sprawa ? skąd powinienem brać teksty na bloga, którego głównym zdaniem ma być zarabianie ?Domyślam się, że teksty na tej stronie są pisane ręcznie. Tylko czy w przypadku mojego powstającego bloga się to opłaci ?

  2. krisa says:

    są błędy w UFG szkody są błędnie wpisywane do rejestru np.po sprzedaży auta (wyrejestrowanego i zgłoszonego w ubezpieczalni)

Komentarz
XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>