\

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego podatki muszą się przedawniać

''Trybunał Konstytucyjny orzekł we wtorek, że jest sprzeczne z konstytucją, by zobowiązania podatnika w ogóle się nie przedawniały. Wyrok dotyczy przepisu, który obowiązywał do 2003 r., ale Trybunał uznał, że obecny też musi być pilnie zmieniony. Zasadą jest, że podatki przedawniają się po pięciu latach, ale ordynacja podatkowa przewiduje sytuacje,...
Czytam dalej

Alternatywna propozycja z zakresu ubezpieczeń społecznych

PSYCHOLOGICZNE ZNACZENIE PROPOZYCJI Po raz pierwszy od lat politycy partii zasiadającej w parlamencie czyli faktycznie reprezentujący władzę ustawodawczą, składają alternatywną propozycję do jedynie słusznych do tej pory rozwiązań w zakresie zabezpieczenia społecznego uznawanych przez polityków, w tym rządzące partie. ''Solidarna Polska złożyła we wtorek w Sejmie projekt ustawy zastępujący obecny system emerytalny...
Czytam dalej

Zdaniem Sądu Najwyższego

UMOWA NIE MOŻE FAWORYZOWAĆ JEDNEJ STRONY Niby proste, logiczne i bardzo oczywiste, że w obrocie prawnym przy zawieraniu umów strony powinny mieć takie same prawa. Dobrze to brzmi, ale jedynie teoretycznie. Polaka praktyka sądowa doprowadziła jednak do tego, że są równi i równiejsi, bo dochodzenie swoich praw przed polskimi sądami w...
Czytam dalej

Przegrana Polski w sądzie UE

BO PRAWO PROCEDURALNE W POLSCE ŁAMANE JEST NA NIEPRAWDOPODOBNĄ SKALĘ Jak rządzący Polską mówią, to znaczy, że mówią, ale dowodów na poparcie twierdzeń przedstawić nie potrafią. Jeżeli chodzi o faktyczne podejście do prawa proceduralnego, prawda jest brutalna. Jest ono w Polsce przez przedstawicieli państwa i samorządów naruszane nagminnie. Na co niestety...
Czytam dalej

Efekty rządzenia – znaczące spadki na giełdzie

ZIELONA WYSPA SZCZĘŚLIWOŚCI NA KTÓREJ DZIEJĄ SIĘ CUDA W FINANSACH I GOSPODARCE Myślę, że nikt z tych, którzy mają świadomość, że rządzenie nie jest zabawą ładnie ubranych oraz ubawionych pań i panów za nasze pieniądze, nie jest zaskoczony, że kolejne decyzje rządu dotyczące systemu emerytalnego, w tym OFE mają bardzo...
Czytam dalej

Mowa, której mało kto rozumie

FIASKO UDZIAŁU RZĄDZĄCYCH W ZABEZPIECZANIU LUDZI NA EMERYTURĘ Wiem, że wprowadzenie systemów emerytalnych wręcz zdemoralizowało ludzi, którzy w swej większości liczą, że państwo zadba o ich przyszłość. Tymczasem mamy kolejne dowody w postaci manipulowania rządzących przy OFE, że rządzący ponieśli dotkliwą porażkę przy zajmowaniu się zabezpieczeniem obywateli na przyszłość. Popadliśmy w...
Czytam dalej

Brak odpowiednich warunków do prowadzenia działalności gospodarczej zbiera owoce

PRZEDSTAWICIELE PAŃSTWA ZNISZCZYLI W ZNACZNYM STOPNIU GOSPODARKĘ Można pisać i mówić o różnych przyczynach niepowodzeń przy prowadzeniu biznesów. Trzeba jednak pamiętać, że masowe działania, w tym przypadku masowe upadłości firm muszą mieć również przyczyny na zewnątrz firm, niezależne od zarządzających biznesami. Nawet średnio zorientowani obywatele Polski wiedzą, że nadmiar skomplikowanego prawa,...
Czytam dalej

Pobór składki zdrowotnej narusza Konstytucję

SPECJALIŚCI OD UCHWALANIA PRAWA I ROBIENIA LUDZIOM WODY Z MÓZGÓW, POWINNI WRESZCIE PRZECZYTAĆ KONSTYTUCJĘ W sprawie poboru składki zdrowotnej, szczególnej uwadze polecam artykuł 68 punkty 1 i 2 ustawy zasadniczej: "1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. 2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej , władze publiczne zapewniają równy dostęp świadczeń...
Czytam dalej

W pełni wypłacalna instytucja do której w tym roku trzeba dołożyć prawie 50 miliardów złotych?

SKORO SYSTEM JEST DEFICYTOWY, TO TRZEBA GO ZMIENIĆ! Nie daje się tego słuchać i czytać, gdy przedstawiciele władzy i ZUS bredzą, że z polskim systemem ubezpieczeń społecznych, w tym takimi instytucjami jak ZUS i KRUS wszystko jest w porządku, choć im ciągle brakuje pieniędzy. Żadnym argumentem do utrzymywania obecnego stanu rzeczy,...
Czytam dalej

Detroit ogłosiło upadłość

NADMIERNE ZADŁUŻENIE I UPADEK PRZEMYSŁU SPOWODOWAŁY BANKRUCTWO MIASTA W sumie nic nie przewidywalnego się nie stało. Nadmierne zadłużenie i upadek przemysłu, który był głównym źródłem wpływów z podatków, źródłem dobrego życia, zachęta do zadłużania się musiał doprowadzić do bankructwa. ''Detroit, niegdyś drugie najbogatsze miasto USA i symbol amerykańskiej potęgi przemysłowej, ogłosiło w...
Czytam dalej