\

UFG Archive

Zdaniem Sądu Najwyższego

UMOWA NIE MOŻE FAWORYZOWAĆ JEDNEJ STRONY Niby proste, logiczne i bardzo oczywiste, że w obrocie prawnym przy zawieraniu umów strony powinny mieć takie same prawa. Dobrze to brzmi, ale jedynie teoretycznie. Polaka praktyka sądowa doprowadziła jednak do tego, że są równi i równiejsi, bo dochodzenie swoich praw przed polskimi sądami w...
Czytam dalej

UFG odpowiada

Kara za brak OC Mam uszkodzony pojazd, którego nie użytkuję. Czy muszę dla niego wykupić polisę OC? Tak. Obowiązek ubezpieczenia w zakresie OC ciąży na każdym posiadaczu pojazdu zarejestrowanego, niezależnie od stanu technicznego, w jakim znajduje się ten pojazd ani od tego, czy jest on użytkowany. Podwójne ubezpieczenie ? w jakich okolicznościach może...
Czytam dalej

Weryfikacja ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu w UFG

SAMI MOŻEMY SPRAWDZIĆ NUMER UMOWY I NAZWĘ ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPRAWCY KOLIZJI LUB WYPADKU Zdarza się, że po kolizji lub wypadku, nawet gdy na miejscu zdarzenia byli policjanci nie zawsze otrzymujemy precyzyjnej informacji w jakiej firmie i o jakim numerze ma zawartą umowę odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdy właściciel lub użytkownik pojazdu, którym...
Czytam dalej

Kto i gdzie jeździ bez OC, raport UFG

O ponad 1 tysiąc wzrosła w ostatnim roku liczba roszczeń o wypłatę odszkodowań za wypadki spowodowane pojazdami bez OC. Ofiary takich kolizji zgłosiły, w minionym roku, łącznie ponad 6200 spraw* . Nieubezpieczeni i niezidentyfikowani sprawcy wypadków kosztowali innych posiadaczy pojazdów ponad 51,7 mln złotych. Tyle wyniosły świadczenia wypłacone ? przez...
Czytam dalej

Zmiany w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych – część I

ZMIANY W USTAWIE Z DNIA 22 MAJA 2003 ROKU O UBEZPIECZENIACH OBOWIĄZKOWYCH, UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM I POLSKIM BIURZE UBEZPIECZYCIELI KOMUNIKACYJNYCH WPROWADZONE USTAWĄ Z DNIA 19 SIERPNIA 2011 ROKU Pierwsze co uderz, gdy sięga się do zmian, to obszerność ustawy z 19 sierpnia 2011 roku, która składa się z 37 stron. Po...
Czytam dalej

Sprawdzanie OC posiadacza pojazdu sprawcy kolizji lub wypadku

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferujące obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów, przekazują informacje dotyczące zawartych umów do systemu informatycznego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. O tym, że firmy ubezpieczeniowe korzystają z baz UFG przy zawieraniu umów, sprawdzaniu przebiegu ubezpieczenia już pisałam. Usprawniony został również system informatycznego sprawdzania przez osoby fizyczne zawartych umów ubezpieczeń. Podając swoje...
Czytam dalej

Weryfikacja zniżek w UFG

Kolejne firmy oferujące obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych rozpoczęły kompleksową weryfikację poprzez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nabytych zniżek i spowodowanych szkód przez kierujących pojazdami. Od dnia dzisiejszego kompleksową weryfikację poprzez system informatyczny, który służy do wystawiania polis rozpoczęło Generali T.U. S.A. Od pewnego czasu największy ubezpieczyciel jakim w Polsce jest PZU,...
Czytam dalej